actual / preavis

gruppas emprema runda e singul

gruppas 1. runda singul

exersezis entochen fin matg

las mesjamnas allas 18.00 uras

las sondas allas 18.00 uras